กำหนดการโครงการพัฒนาการผลิตสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน หลักสูตรสาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวรธาดา วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

0

Share.

About Author