Browsing: รับสมัครงาน

ข่าวเปิดรับสมัครงานของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช และหน่วยงานทั่วไป เพื่อประโยชน์แก่นิสิตและนิสิตเก่าเพื่อประกอบการพิจารณาในการประกอบสัมมาชีพ

รับสมัครงาน
0

[gview file=”https://pl.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2018/08/ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเป็นบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช-พ.ศ.-2561.pdf”]

รับสมัครงาน
0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครสอบสอบเป็นพนักงานสาธารณสุข จำนวน 108 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2560 http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=36

รับสมัครงาน
0

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ประจำปี 2560 จำนวน 88 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2560 http://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=249

รับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านและได้รับเลือกเป็นบุคลากร ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [gview file=”https://pl.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/04/ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบได้-2.pdf”]

รับสมัครงาน
0

วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป สอบเข้าเป็นบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล [gview file=”https://pl.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2017/03/ประกาศรับสมัครตำแหน่ง-นักทรัพยากรบุคคล.pdf”]

1 2