ปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ทดสอบ)

๑.ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติของน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรไทย
หมวด : รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง : วรินทร รักษ์ศิริวณิช
ผู้แต่งร่วม : เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ
๑.ชื่อเรื่อง : การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านเซลล์มะเร็ง และความเป็นพิษต่อเซลล์ปกติของน้ำหมักชีวภาพจากสมุนไพรไทย
หมวด : รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง : วรินทร รักษ์ศิริวณิช
ผู้แต่งร่วม : เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ