โครงการค่ายอาสา รปศ. ร่วมใจพัฒนาชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ.วัดกรุงกรัก ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

0

โครงการค่ายอาสา รปศ. ร่วมใจพัฒนาชุมชน ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ณ.วัดกรุงกรัก ต.ท่านางงาม อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป หมายเหตุ ขอความร่วมมือนิสิตฆราวาสใส่เสื้อสีชมพูของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

Share.

About Author