ประกาศวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช “เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพุทธชินสีห์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
Share.

About Author