ประกาศ “เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคารที่พัก วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0
Share.

About Author