กิจกรรม “งานวันภาษาไทย” โดยสาขาวิชาการสอนภาษาไทย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารเรียนหลวงพ่อพระพุทธชินราช

0

Share.

About Author