กำหนดการ “โครงการสัมมนาผู้บริหารและครูพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่าย” วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา อาคารเรียนพระพุทธชินราช๑ วันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐น. เป็นต้นไป

0
Share.

About Author