วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ขอสำรวจการฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

0

ขอสำรวจการฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

🚩ขอให้นิสิตทุกท่าน กรอกข้อมูล ในระบบกูเกิลฟอร์ม ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

🚩วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

🚩ขอสำรวจการฉีดวัคซีน เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

🚩ขอให้นิสิตทุกท่าน กรอกข้อมูล ในระบบกูเกิลฟอร์ม ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2564

แบบฟอร์ม

Share.

About Author