กำหนดการสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ กรุณาแจ้งนิสิตได้รับทราบ นัดวัน เวลา ในการจัดสอบวัดผลปลายภาคแก่นิสิต , กำหนดรูปแบบและวิธีการสอบ ,ส่งผลการสอบ ๑ – ๓๐ พ.ย. ๖๔

0

🚩เรียน/เจริญพร คณาจารย์ทุกท่าน

🚩วันที่ ๔ – ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

🚩ขอให้คณาจารย์ทุกท่าน

▪️กรุณาแจ้งนิสิตได้รับทราบ
▪️นัดวัน เวลา ในการจัดสอบวัดผลปลายภาคแก่นิสิต
▪️กำหนดรูปแบบและวิธีการสอบ
▪️กำหนดการสอบ ๑๑ – ๒๙ ตุลาคม ๖๔
▪️ส่งผลการสอบ ๑ – ๓๐ พ.ย. ๖๔

ข่าวจาก.. พระครูรัตนสุตาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

Share.

About Author