ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

0

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท รอบที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

▪️ให้มารายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ พร้อมเอกสารหลักฐาน วันที่ ๗-๑๒ และ ๑๔-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
▪️ชำระเงินวันรายงานตัว ๓๕๐ บาท ค่าประกันอุบัติเหตุและค่าบัตรประจำตัว

🚩ขอให้บุคลากรที่ได้แนะแนวผู้สมัครได้รับทราบและมารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวด้วย

Share.

About Author