สำนักงานวิชาการ ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ถึงผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาและประธานหลักสูตร เรื่อง ให้ออกแบบแผ่นพับ โปสเตอร์หรือเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕ ขอให้ทุกหลักสูตรส่งไฟล์ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

0

▪️เรียน/เจริญพร ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาและประธานหลักสูตรทุกท่าน

▪️สำนักงานวิชาการ ได้มีหนังสือบันทึกข้อความ ถึงผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาและประธานหลักสูตร เรื่อง ให้ออกแบบแผ่นพับ โปสเตอร์หรือเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

▪️โดยออกแบบด้วยโปรแกรม Photochop หรือโปรแกรมอื่นที่สามารถส่งไฟล์เข้าโรงพิมพ์ได้

▪️สำนักงานวิชาการ จะส่งหนังสือไปยังสำนักงานเขต โรงเรียน เพื่อรับสมัครนิสิตใหม่ รอบที่ ๑ รอบโควต้า

▪️ขอให้ทุกหลักสูตร ส่งไฟล์ ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นี้

▪️ส่งไฟล์ได้ที่ tandej@hotmail.com

▪️สำนักงานวิชาการ จะนำไฟล์ไปเข้าโรงพิมพ์จัดพิมพ์ต่อไป

Share.

About Author