กำหนดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ ๒ (สำหรับบุคลากร) เป็นไปตามกำหนดการเดิม คือวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.เป็นต้น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

0

🚩วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

🚩ได้ประชุมร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยฉีด โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

🚩กำหนดฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 เป็นไปตามกำหนดการเดิม คือวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป สถานที่เดิม

🚩โดยมีข้อปฏิบัติในการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการฉีดเหมือนเข็มที่ 1

🚩จึงขอแจ้งบุคลากรทุกท่านได้รับทราบ

ข่าวโดย พระครูรัตนสุตาภรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

Share.

About Author