ขอนัดประชุมบุคลากร เรื่องการตรวจประเมินคุณภาพ ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ ด้วยระบบออนไลน์ ห้องประชุมhttps://meet.google.com/rhj-dakj-xhh

0

🚩ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

🚩ขอนัดประชุมบุคลากร เรื่องการตรวจประเมินคุณภาพ ส่วนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา

🚩วันพฤหัสบดีที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2564

🚩เวลา 19.00 น.

🚩ด้วยระบบออนไลน์

▪️คณะกรรมการตรวจประเมิน
1.พระราชรัตนสุธี, รศ ดร. ประธาน
2.รศ.ดร.ปัญญา นามสง่า กรรมการ
3.พระปลัดดำรงค์ ภทฺทมุนี กรรมการและเลขานุการ

▪️ผู้เข้ารับการตรวจประเมิน
1.รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
2.ผู้อำนวยการหน่วยฯ วัดท่านา
3.ผู้อำนวยการหน่วยฯ วัดหมอนไม้
4 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
5.ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
6.เจ้าหน้าที่วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราชทุกท่าน (ทั้งฝ่าย สนง.วิทยาลัยและฝ่าย สนง.วิชาการ)
7.บุคลากรหน่วยวิทยบริการทุกท่าน
ห้องประชุมhttps://meet.google.com/rhj-dakj-xhh

Share.

About Author