กำหนดการ โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต “กิจกรรมบูชาครูวันบูรพาจารย์ (ไหว้ครู) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา อาคารหลวงพ่อพระพุทธชินราช๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

0
Share.

About Author