พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพุทธชินราชวรธาดา

0
Share.

About Author