ประกาศ “เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอาคันตุกะ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ๑ หลัง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [e-bidding]

0

Share.

About Author