กำหนดการโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ (กิจกรรมเสริมหลักสูตร) หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบออนไลน์ (MCU e – Learning, MCU e – Testing, Teaching Conference) ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

0

Share.

About Author