กำหนดการ “โครงการกิจกรรมพัฒนานิสิต” กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นิสิต ปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติศาสนกิจ และปฐมนิเทศนิสิตปฏิบัติงานบริการสังคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียนหลวงพ่อพระพุทธชินราช ๑ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

0

Share.

About Author