กำหนดการทำบุญครบรอบการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๒๒ ปี วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง พิษณุโลก

0

กำหนดการทำบุญครบรอบการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๒๒ ปี วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช บ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง พิษณุโลก

Share.

About Author