ขอเชิญบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทุกรูป/คน เข้าร่วมในพิธีสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

0
[gview file=”https://pl.mcu.ac.th/wp-content/uploads/2016/11/ขอเช_ญเป_นเจ_าภาพสวดพระอภ_ธรรมถวายในหลวง-ร.9.pdf”]
Share.

About Author