กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตรการสอนศีลธรรมในโรงเรียน (ป.สศ.)และประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช

0
Share.

About Author