ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐น. ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

0

Share.

About Author