“งานจิตอาสาพัฒนานิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช” องค์กรบริหารนิสิต วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดงานจิตอาสาพัฒนานิสิตวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ในพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป-

0

Share.

About Author