“กิจกรรมสามีจิกรรม” วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการศาสนา กิจกรรมสามีจิกรรม ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น.เป็นต้นไป

0

Share.

About Author