“กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการศาสนา กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

0

Share.

About Author