โครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​นิสิต​ ปี ๒๖๖๑ โดยวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดโครงการ​ปฏิบัติ​วิปัสสนา​กัมมัฏฐาน​นิสิต ประจำปี ๒๕๖๑​ ระหว่าง​วันที่​ ๑๖​ -​ ๒๖​ ธันวาคม​ ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช โดยมีนิสิตทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์เข้าร่วมจำนวน ๕๐๓ รูป/คน

0

Share.

About Author