“กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักวิชาการ จัดโครงการส่งเสริมงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการศาสนา กิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ในวันจันทร์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป

0

Share.

About Author