"การบริหารความเสี่ยง" วิทยาสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยกลุ่มงานบริหารสำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง" ในวันเสาร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารพระพุทธชินสีห์ (ป.โท) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

0



Share.

About Author