Browsing: รับสมัครงาน

ข่าวเปิดรับสมัครงานของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช และหน่วยงานทั่วไป เพื่อประโยชน์แก่นิสิตและนิสิตเก่าเพื่อประกอบการพิจารณาในการประกอบสัมมาชีพ

รับสมัครงาน
0

เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ทั้งนี้ให้ผู้สอบผ่านดังกล่าว มารายงานตัว ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. หากไม่มาตามวันและเวลาดังกล่าวให้ถือว่าสละสิทธิ์

รับสมัครงาน
0

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (มีหมายเลขบรรจุ) ดูรายละเอียดที่นี้

รับสมัครงาน
0

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป (อัตราจ้าง) ดูรายละเอียด

รับสมัครงาน
0

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ.pdf

รับสมัครงาน
0

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าสอบเป็นบุคลากรวิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนี้ ISCANNER04212015140230001